Obsługa kadrowo płacowa Warszawa

Usługi kadrowo płacowe

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb

Taka powinna być nowoczesna księgowość

USŁUGI
KADROWO-PŁACOWE

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników, zobowiązane jest do prowadzenia pełnej dokumentacji osób zatrudnionych. W przypadku niewielkich zakładów, zadania te wchodzą w zakres standardowych obowiązków księgowości. Nie każda firma posiada w swoich strukturach dział księgowy, co przy zatrudnianiu dużej liczby pracowników, może stanowić problem z obsługą kadr. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w Warszawie oraz okolicach. Oferujemy pełną obsługę kadrowo płacową zarówno niewielkich firm, jak i dużych korporacji.

Obsługa kadrowo płacowa – Warszawa

Zatrudnianie coraz większej liczby osób jest naturalnym etapem rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Wymaga to wdrożenia dodatkowych działań, które polegają na ewidencji czasu pracy, prowadzeniu osobnej dokumentacji oraz szczegółowych rozliczeń zatrudnionych. Obsługa kadrowo płacowa obejmuje swoim działaniem wszystkie kwestie związane z pracownikami, co pozwala odciążyć Państwa firmę z tego obowiązku. Oferowane przez nas usługi w tym zakresie polegają na:

Obsługa kadrowo-płacowa firm polega na prowadzeniu najważniejszych spraw osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub o dzieło w tym m.in.:

 • prowadzeniu akt osobowych pracownika,
 • sporządzaniu projektów umów o pracę
 • kierowaniu na okresowe badania lekarskie,
 • przeprowadzaniu czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • określenie i kontrolowanie praw do urlopu wypoczynkowego,
 • weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie list płac
 • tworzenie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie PIT-11, PIT-4R
 

Swoje działania dostosowujemy do profilu prowadzonej działalności oraz potrzeb klientów. Mogą Państwo skorzystać z pełnej obsługi kadrowo płacowej lub tylko jej wybranych elementów. Dajemy także dowolność w wyborze formy współpracy, oferując doraźną pomoc w obsłudze kadrowo płacowej lub w sposób ciągły, przejmując na siebie obowiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Nasze biuro księgowe z Warszawy oferuje również między innymi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz wirtualne biuro z adresem w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli dobrać ofertę do Państwa oczekiwań.