Usługi

Dopasowane do Twoich Potrzeb

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb

Taka powinna być nowoczesna księgowość

KSIĘGI
HANDLOWE

Prowadzenie księgowości – Biuro Rachunkowe Creative

Księgi handlowe to bardzo skrupulatne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w firmie. Tak definiowane księgi handlowe zawierają wykazy obrotów, sald i inwentarz przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg handlowych potocznie bywa nazywane pełną księgowością. Biura rachunkowe tradycyjnie nazywają te usługi prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Na czym polega prowadzenie ksiąg handlowych?

Księgi handlowe (nazywane również księgami rachunkowymi) prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Przedstawiają one zdarzenia w sposób chronologiczny i wymagają systematycznego zapisu zdarzeń. Księgi handlowe należy prowadzić w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażać w polskiej walucie. Aktem prawnym regulującym prowadzenie ksiąg handlowych jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Pozostałymi aktami prawnymi regulującymi te zasady są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).

Część przedsiębiorców prowadzi księgi handlowe samodzielnie, inni zlecają ich obsługę wyspecjalizowanym podmiotom takim jak biura rachunkowe. Niezależnie od tego, kto zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych należy je prowadzić bezbłędnie, rzetelnie, sprawdzalnie i bieżąco. Jeśli brakuje nam doświadczenia w zakresie obsługi księgowej i rachunkowej firmy księgi handlowe i ich prowadzenie z pewnością warto powierzyć firmie zewnętrznej.

Księgi handlowe – Warszawa i okolica

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych kierujemy do przedsiębiorców z terenu miasta Warszawa i okolicy. Obsługujemy dzielnice Wawer, Rembertów, Wesoła oraz pobliskie miejscowości jak Otwock. W codziennej pracy Biura Rachunkowego CREATIVE wykorzystujemy środki porozumiewania się na odległość, dzięki temu możemy działać lokalnie i globalnie. Do współpracy zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują marki zapewniającej kompleksową obsługę ksiąg handlowych oraz pozostałe usługi księgowe. W celu uzyskania szczegółowych warunków współpracy z biurem zapraszamy do kontaktu.

Pełna księgowość to forma rejestrowania przychodów i rozchodów podmiotu gospodarczego charakteryzująca się znacznie większą niż w przypadku ewidencji przychodów złożonością. Dlatego też prowadzenie pełnej księgowości wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dzięki którym unikamy potencjalnie kosztownych błędów. 

Kto jest zobowiązany do ewidencjonowania przychodów i rozchodów w formie pełnej księgowości?

Pełne księgi mają obowiązek prowadzić nie tylko spółki prawa handlowego (spółki z o.o., spółki akcyjne), ale również niektóre osoby fizyczne, spółki cywilne czy jawne lub inne podmioty. Dodatkowo, podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą dobrowolnie prowadzić księgowość na pełnych księgach.

2 000 000 Euro obrotu, to limit, po którego przekroczeniu w danym roku podatkowym należy przejść do prowadzenia ksiąg rachunkowych.